หน้าแรก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
บัณฑิตศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิทยบริการและสารสนเทศ
ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานบริหารงานบุคคล
งานประชาสัมพันธ์
งานนโยบายและแผน
คณะศิลปศาสตร์ฯ
งานแผนคณะศิลปศาสตร์ฯ
โปรแกรมวิชาการจัดการอุตฯ
โปรแกรมวิชาก่อสร้าง
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์
โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาการบัญชี
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
โปรแกรมวิชาการตลาด
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โปรแกรมวิชาบริหารทรัพยฯ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาการจัดการท่องเที่ยวฯ
โปรแกรมวิชาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
ลิ้งอื่น ๆ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวประกวดราคา
ข่าวนักศึกษา
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข่าวลดาลำดวน SSKRU
ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง
คนเก่ง คนดี ศรีราชภัฏ
รูปแบบการนำเสนองาน
วารสารวิชาการ
รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
รายงานสรุปรายไตรมาส
การกำกับติดตามการฯ
องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
คุรุสภา
ทัตแพทยสภา
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
สภาทนายความ
สภาเทคนิคการแพทย์
สัตวแพทยสภา
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สภาวิชาชีพบัญชี
   

 

 

จำนวนผู้เข้าชมWeb Design Factory
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Download เพลง/ศิษย์เก่า
ปณิธาน
ปณิธาน (ซาวด์)
ในใจยังคงมั่น
ในใจยังคงมั่น (ซาวด์)
มาร์ช มรภ.ศรีสะเกษ
บัณฑิตของเรา
ถิ่นขาว - ทอง
เขตรั้วของเรา
ลำดวนงามตา
ราชภัฏของเรา
ขาว - ทองผ่องพรรณ
คืนถิ่นสราญ
ศรีสะเกษที่ภูมิใจ
รำวงราชภัฏศรีสะเกษ
รักกันเถอะ
ลาแล้วราชภัฏ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.ทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐิ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สำนักงานจัดหางาน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการข้อมูลฯ
วิทยาลัย โรงเรียน ฯ
โทรทัศน์
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
ITV
UBC
Nation Channel
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คมชัดลึก
เครือมติชน
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
สำนักข่าวไทย
สยามรัฐ
Bangkok Post
GNN
INN
วิทยุ
Siamza
MusicRadio
Thaiza radio
Siamha
A-time
สมัครงาน
JobB
PCD
MrThaiJob
 
รมว.ศธ.ร่วมพิธีเปิดเรือร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแท็บเล็ต
เปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
นโยบายการสอบ O-Net update เพิ่มเติม 5/02/2556
เปิดงาน "The Day of Discovery 2012"
แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ.เปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แนวทางช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนใต้
เสวนานโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
ครม.เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
ศธ.ออกหนังสือซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน
การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย
มอบรางวัล ๑ แสนครูดี ปี ๒๕๕๕
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
รมว.ศธ.มอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
รมว.ศธ.ปาฐกถาผลกระทบ AEC ต่อการศึกษาไทย
รมว.ศธ.ปาฐกถาผลกระทบ AEC ต่อการศึกษาไทย
การประชุมความเป็นเลิศในการศึกษาของครูและนวัตกรรมการวิจัย
รมว.ศธ.เปิดงานยุวสังคีตศิลป์แผ่นดินไทย ถวายองค์พระภูมิพล
ให้นโยบายครูบัณฑิตอาสาที่ยะลา และตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
ศธ.-ป.ป.ช.ลงนามความร่วมมือปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน
รมว.ศธ.ให้นโยบายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รมว.ศธ.ให้นโยบายการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สพฐ.จัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต
ศธ.เปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือนอย่างมีคุณภาพ
รมว.ศธ.เปิดโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
รมว.ศธ.มอบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน  

ความรู้ทั่วไป
มาดู! 10 โรงเรียนกฏหมายที่ดีที่สุดในอเมริกา
มนุษย์สมองกล หนุ่มยุ่นคว้าแชมป์ คณิตคิดในใจระดับโลก
แนะเพิ่มเงินครู ป.เอก 3 หมื่น - ทุ่มวิจัยหมื่นล้าน ดันมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก
ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ ติดโผ 400 มหาวิทยาลัยโลก 2012
ตารางสอบ o-net ป.6 และ ม.3 - ม.6 สอบ ปี 2556
ทปอ. เร่งสรุปเลื่อน-ไม่เลื่อน รับตรง/แอดมิชชั่น 57
ศธ. ปรับวิธีคัดเข้ามหาลัย ดึง GPAX มาคิดรวมกับ O-NET
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
กินรสจืด ยืดชีวิต
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
รู้หรือยัง ประวัติ "ปาท่องโก๋"
"กูเกิล"เปิดบริการ"กูเกิล ไดรฟ์" เก็บข้อมูลออนไลน์สูงสุด "16 เทราไบท์"
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผวิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
"หัวใจเต้นผิดจังหวะ" แค่ตื่นเต้นหรือป่วย
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ